Quick scan

Op basis van onze ervaring hebben wij een quick scan ontwikkeld die ons in staat stelt om uw organisatie snel en effectief door te lichten. In een kort, bondig en pragmatisch rapport geven wij onze bevindingen aan u door en geven ook aan waar mogelijke optimalisering kan worden bereikt.

Wij richten ons onderzoek niet alleen op de ondersteunende diensten maar ook op de gebruikers (klant)omgeving. Hierdoor zijn wij in staat te bepalen in hoeverre de ondersteuning aansluit bij de behoefte en de beleving van de gebruikers omgeving.
Ons onderzoek is dan ook niet technisch maar organisatorisch georiënteerd. De resultaten zijn onafhankelijk en kunnen worden gebruikt om volgende stappen te zetten.


Wilt u meer weten over hoe een Quick scan u meer inzicht kan geven over de inrichting en werking van uw processen? neem contact met ons op: info@gpdi.nl of bel: 06 21 50 00 35.