Business process design

De centrale ICT-dienstverlening staat onder druk en men is niet tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft de directie doen besluiten om onderzoek uit te voeren waaruit de onvrede bestaat en op welke wijze dit kan worden aangepakt. De directie heeft GPDI gevraagd onderzoek te doen en mede te kijken naar de bezetting en inrichting van de ICT-afdeling. Het resultaat was enerzijds de inrichting van een nieuwe ICT-afdeling onder leiding van een nieuw aan te trekken ICT-manager, anderzijds een advies over de herinrichting van de werkwijze binnen de ICT-afdeling.

Het beschrijven van ICT-beheerprocessen, dienstencatalogus en bijbehorende standaard SLA is in opdracht van de directie onmiddellijk gestart. Doel is de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en de gebruikerstevredenheid te verhogen.
Bij de start van de nieuwe ICT-manager heeft GPDI de manager begeleid bij het inbedden van de processen en het opstellen van de eerste afspraken met de diverse werkmaatschappijen.