Inrichten processen en ondersteunende diensten

Een organisatie blijkt regelmatig last te hebben van verstoringen omdat verschillende facilitaire diensten en ICT hun werkzaamheden niet goed op elkaar hebben afgestemd. alle afdelingen werken met 'eigen processen en procedures' waarbij geen vaste omschrijvingen zijn voor wat betreft het uitvoeren van werkzaamheden (werkinstructies).

Samen met GPDI is een procesmodel ontwikkeld wat past binnen de wensen van de organisatie. door het inrichten van dit procesmodel kunnen alle betrokken afdelingen op dezelfde wijze gaan werken. Procedures zijn afgestemd op de processen en zijn grotendeels gelijk aan elkaar. Met de invoering van de processen en procedures wordt de onderlinge afstemming geregeld. Aanpassing van de werkinstructies borgt de betere samenwerking.