ISM-implementatie

Voor een zorginstelling heeft GPDI een ISM-implemantatie uitgevoerd.
Op basis van een nul-meting is het vertrekniveau voor het project gezamenlijk vastgesteld. Tevens heeft de klant aangegeven wat de einddoelstellingen voor het project zijn. Op basis hiervan is een PID opgesteld en is gestart met het project.
ISM-implemetaties bestaan uit drie fases:
1. implementatie fase
2. Inrichting fase.
3. Consolidatie en optimalisatie fase
GPDI ondersteunt in fase 1 en fase 2 waarbij één van de doelstellingen is dat fase 3 door de organisatie zelfstandig kan worden uitgevoerd.
Inmiddels zijn fase 1 en 2 binnen de gestelde kaders uitgevoerd en opgeleverd. De zorginstelling is ISM gecertificeerd.

Doelstelling is dat eigen medewerkers begeleidt worden naar een situatie waarin zij zelfstandig het procesmanagement kunnen uitvoeren en de ondersteuning van GPDI kan worden afgebouwd. GPDI consultants zijn dus niet full time aanwezig.