Servicemanagement

In opdracht van de directie is een onderzoek uitgevoerd naar de bestaande situatie met betrekking tot de processen voor ondersteunende diensten. Na onderzoek is een advies uitgebracht aan de directie en op basis van de adviezen is een nieuw procesmodel uitgewerkt. Dit model is vervolgens uitgeschreven en als test op een nieuwe klant toegepast . Inmiddels heeft de directie besloten dit in te voeren voor de hele organisatie. Het uitschrijven en inbedden in de organisatie heeft onder leiding van GPDI plaatsgevonden.