Processen & Procesinrichting voor primaire en secundaire dienstverlenende afdelingen

Processen zijn niet goed of fout maar sluiten wel of niet aan bij uw bedrijfsvoering. In elke omgeving zijn processen aanwezig.

Onbekendheid met de aanwezige processen of slechte communicatie omtrent de aanwezige processen vormen meestal het probleem.
GPDI helpt u om de bewustwording van de aanwezige processen te laten doordringen bij alle medewerkers van de (ondersteunende) dienst(en). We werken van onbewust onbekwaam via bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam!

Of u nu bijvoorbeeld gebruik maakt van alle beschreven ITIL processen of juist van een set van processen die afgestemd zijn op uw organisatie. GPDI is in staat u te helpen te toetsen of de processen aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Immers het gaat u niet om uw processen maar om het resultaat te behalen waar u de processen voor gebruikt!

Op basis van een Quick scan van uw omgeving laten wij u zien op welke wijze processen aanwezig zijn en op welke wijze zij verder geoptimaliseerd kunnen worden.
GPDI ondersteunt procesontwikkeling enmaakt daarbij gebruik van methodes en frameworks als:
-       USM
-       ITIL
-       ISM
-       Uw eigen methodiek
-       GPDI-model

Door meer te werken aan bewustwording zien veel organisaties steeds vaker dat het definiëren en beschrijven van processen de totale organisatie steeds beheersbaarder maakt. Daarnaast heeft het invoeren van processen nog een aantal belangrijke voordelen:

-        Medewerkers weten waar ze mee bezig zijn en kunnen zich daar ook beter op richten.
Hierdoor ontstaat een hogere medewerkerstevredenheid en een lager verloop van medewerkers.

-        Uw klanten cq. gebruikers weten beter wat ze mogen verwachten en reageren daar ook naar.
De gebruikerstevredenheid zal gaan stijgen.

-        U krijgt een beter inzicht in de activiteiten binnen de organisatie en daardoor ook meer controle op de kosten.

Wilt u meer weten over hoe processen en procesinrichting u kunnen helpen uw organisatie slagvaardiger te maken? neem contact met ons op: info@gpdi.nl of bel: 06 21 50 00 35.