consultancy

Uitvoeren van een risico analyse op de kantoorautomatiseringsomgeving (KA) van industriële omgeving in Eindhoven. De lokale directie was van mening dat de productieomgeving goed was ingericht en er beperkte risico’s aanwezig zouden zijn. Voor de KA-omgeving zou dit minder belangrijk zijn, in tegenspraak tot de lokale beheerders. Daarop heeft de directie besloten een risico analyse uit te laten voeren. De analyse is uitgevoerd tot aan de koppeling van de industriële automatisering. Een aantal van de aanbevelingen zijn inmiddels al uitgevoerd. Tevens heeft het de directie doen besluiten om ook een analyse uit te laten voeren aan de productie automatisering.

Naar aanleiding van de uitgevoerde risico analyse aan de KA-omgeving is ook een analyse op de productie omgeving uitgevoerd door een derde partij onder regie van GPDI.